topvadvigor

LRQA – en helhetsleverantör

LRQA är ett oberoende certifierings- och verifieringsorgan och LRQAs tjänster täcker ditt företags samtliga behov inom utbildning, certifiering och verifikation av ledningssystem. Genom att LRQA arbetar över hela världen kan vi hantera hela koncerner och utföra samordnade certifieringar av din verksamhet. Säkra ditt företag genom:

Certifiering

 • Generiska internationella standarder
 • Lokala, nationella eller regionala standarder och system
 • Branschspecifika standarder
 • Andrapartscertifiering och revision av leverantörskedja
 • Företagsspecifika standarder

Verifikation

 • EMAS
 • Företagsrapporter och lägesrapporter
 • Hållbarhetsrapporter
 • EU-direktiv
 • System för handel med utsläppsrätter

Utbildning

 • Offentliga evenemang
 • Företagsutbildningar