topprodukter

Produkter

Med certifiering från LRQA får ni en partner som gör arbete med kvalitet och miljö till en kontinuerlig förbättringsprocess. Genom att ständigt förbättras ökar ni förmågan att uppfylla era kunders förväntningar - något som stärker konkurrenskraften.

Utbildning

LRQA erbjuder kurser och personcertifiering inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedel. Vi erbjuder såväl öppna kurser som skräddarsydda kurser för enskilda företag. Våra företagsförlagda kurser är omtyckta och ger en mer kostnadseffektiv lösning.

GAP-analys

Gap-analysen utförs för att kunna identifiera vilka områden inom företaget som måste ses över för att man skall kunna nå ett certifierbart ledningssystem. Denna process är till för företag som är i ett tidigt skede vid utveckling av ett ledningssystem. En GAP-analys täcker alla delar av företaget och den standard man arbetar med.

Förrevision

En förrevision utförs mot delar av verksamheten och omfattar normalt inte alla delar av en standard. Detta är ett fritt tillval som skall ge indikationer om eventuella svagheter i företagets ledningssystem, vilka behöver åtgärdas innan certifieringsprocessens två steg tar vid.

Certifikat

Certifieringsprocessen sker i två steg.

  • Steg 1 består av dokumentgranskning. Dokument för företagets lednings-system gås igenom och ställs i relation till kravstandard.
  • Steg 2 består av en analys och granskning av införandegrad där revisorn tillsammans med företaget går igenom vilka avdelningar i organisationen som grundligt skall revideras.

Uppföljningsbesök

Dessa besök förläggs oftast med 6-månaders mellanrum och värderas högt av företag då LRQA revisorer ger det stöd som behövs för att man i samarbete uppnår ständig förbättring.

Integrerade ledningssystem

Företag som väljer att arbeta enligt kraven i flera standarder kan gå mot ett integrerat/samlat ledningssystem. Det är till exempel vanligt  att man integrerar en ny standard med ett befintligt ledningssystem.

Business Assurance

Business Assurance är ett tillvägagångssätt som är till för kunder som förväntar sig maximal feedback från LRQA. Med Business Assurance vill vi nå längre än att nöja oss med att endast konstatera överensstämmelse/avvikelse mot en föreskriven standard. Business Assurance ingår som en del i alla våra tjänster för ledningssystem.