topomlrqa

Om LRQA

LRQA bildades 1985 för att kunna erbjuda oberoende certifiering av ledningssystem. Företaget ingår i koncernen Lloyd´s Register vilket gör att vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster var som helst i världen.

Bättre ledningssystem genom Business Assurance

Vi arbetar i över 120 länder och hjälper organisationer att leverera vad man lovar till kund. För att kunden ska få ut maximal nytta och värde av sitt ledningssystem arbetar vi numera med en ny metod – Business Assurance. I korthet går den ut på att lyfta blicken från att bara konstatera överenstämmelse eller avvikelse från en standard. Istället ger vi strukturerad feedback som leder till ständiga förbättringar så; att ledningssystemet vässas ytterligare, att risker minimeras, att organisationen utvecklas. Den sammantagna effekten för våra kunder märks i form av bättre konkurrenskraft och högre vinst.

Våra revisorer

Revisioner utförs alltid av revisorer som är auktoriserade specialister med mångårig erfarenhet inom det område kunden verkar. Alla revisorer har högskoleutbildning och kan tala kundens språk och är införstådda med landets kultur och företagsklimat. På LRQA är samtliga företag och branscher kodade med tanke på företagets specifika affärsinriktning. Dessa koder används även av våra revisorer som därmed kan matchas mot rätt företag. För dig innebär detta att all revision av ditt ledningssystem utförs av revisorer med specialistkompetens just inom ditt område.

Om Lloyd´s Register

Som världens första klassningssällskap har Lloyd´s Register levererat opartisk kontroll sedan 1760. Företaget blev snabbt omtalat för sin höga standard inom sjöfart men verkar nu också inom; olja & gas, transporter, marina tillämpningar och ledningssystem (LRQA). Lloyd´s Register är en oberoende koncern som arbetar med statliga regeringar och organ för att säkerställa kommersiell opartiskhet. Koncernen är icke vinstdrivande och intäkter från avgifter och försäljning av publikationer används till forskning, utveckling, utbildning och för att ytterligare förbättra LRs tjänster.

Om Lloyd's Register Foundation

Vi är en stiftelse som strävar efter allmännytta. Vi hjälper till att skydda liv och egendom genom att stödja teknikrelaterad utbildning, allmänhetens delaktighet och tillämpad forskning. Att skydda liv är en del av vårt DNA vilket uttrycks i vår slogan "life matters". Lloyd's Register Foundation grundades som välgörenhetsorganisation 2012 men vår historia går tillbaka till 1760 genom Lloyds Register, en allmännyttig organisation inom marin- och energisektorerna. 

Du hittar mer information om vårt engagemang på stiftelsens webbplats lrfoundation.org.uk