topprodukter

Offertförfrågan

Offertförfrågan för tredjepartscertifiering av ledningssystem, utvärderingar, verifieringar eller företagsanpassade kurser.

För att kunna göra en offert på tredjepartscertifiering av din verksamhet ber vi dig fylla i nedan formulär. Vi återkommer så snabbt som möjligt med offert eller kompletterande frågor. Med formuläret som underlag kan vi enklare ge dig en bra service.

Basinformation

Huvudkontor

Om företaget bedriver ytterligare verksamhet på fler orter än huvudkontoret vänligen beskriv nedan.

Omfattning av verksamhet

Med omfattning av verksamhet menas den del av verksamheten ni söker certifikat, verifikat, utvärdering för. Exempel: Försäljning och reparation av tryckluftspumpar. Definitiv omfattning kommer att framgå av giltligt certifikat/verifikat.

Fyll i nedan vid produktion av livsmedel

Företagsstruktur

Är något företag i koncernern redan sedan tidigare certifierat mot någon standard? Fyll i gällande standard.

Certifieringsstandard

Nedan följer ett axplock av de standarder som LRQA kan certifiera, verifiera och utvärdera. Klicka på de standarder som du vill att offerten ska omfatta.
KVALITET:

MILJÖ:

ARBETSMILJÖ:

LIVSMEDEL:

PERSONCERTIFIERING:

* BRC Global Standard Livsmedel/Livsmedelsäkerhet
** BRC IoP Global Standard livsmedelsförpackningar och andra förpackningsmaterial
*** Requirements for a HACCP based Food Safety system (Dutch HACCP)
**** International Food Standard - Standard for Auditing Retailer and Wholesaler Branded Food Products

Marknadsundersökning

Vad fick dig att besöka denna hemsida?

Övrig information

När tror du att ni kan vara klara för en certifiering?