topbranscher

Branscher

LRQA revisorer reviderar totalt oberoende utan egenintresse med stort engagemang och förmåga att ge support till våra kunder.

För att bli revisor inom LRQA-koncernen krävs flerårig arbetslivserfarenhet och högskoleutbildning. Ytterligare krav är genomförd revisionsledarutbildning och sektorspecifika krav.

Från sjöfart till ledningssystem

LRQA är en del av Lloyd´s Register som har levererat opartisk kontroll sedan 1760. LR blev snabbt omtalat för sin höga standard inom sjöfart men verkar nu också inom; olja & gas, transporter, marina tillämpningar och ledningssystem (LRQA).